Sąlygos ir taisyklės

SVETAINĖS “REAL IS BEAUTIFUL STOCK” NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

Svetainės “REAL IS BEAUTIFUL STOCK” (toliau - Svetainė) naudojimo taisyklėse (toliau - Taisyklės) numatytos Svetainės naudojimo sąlygos ir Svetainės vartotojų (toliau - Svetainės vartotojai) teisės ir pareigos. Naudodamiesi Svetaine Jūs patvirtinate, kad esate susipažinę su Taisyklių sąlygomis ir įsipareigojate besąlygiškai ir neatšaukiamai laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Taisyklių privalo laikytis ir registracijos procedūros neatlikę asmenys.

Svetainę administruoja UAB “New Agency”, juridinio asmens kodas 302704981, adresas A. Goštauto g. 40, LT-03163 Vilnius (toliau – Svetainės administratorius). Svetainės administratorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Svetainės vartotojas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

Svetainės vartotojams suteikiama galimybė dalintis Lietuvą reprezentuojančiomis nuotraukomis. Svetainės vartotojas, įkėlęs nuotrauką į Svetainę sutinka, jog jos būtų naudojamos Lietuvos turizmo skatinimo, įvaizdžio gerinimo bei žinomumo didinimo tikslais.

Svetainės vartotojų registracija

Svetainės vartotojas, norintis įkelti nuotrauką į Svetainę, privalo užsiregistruoti. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje ir užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius, nurodant vardą, pavardė bei elektroninio pašto adresą (toliau – Duomenys).

Atlikdamas registraciją Svetainės vartotojas įsipareigoja pateikti teisingus Duomenis. Draudžiama atlikti registraciją naudojantis svetimais duomenimis, taip pat perduoti Svetainės vartotojo naudojamą slaptažodį ir prisijungimo vardą tretiesiems asmenims.

Svetainės administratorius įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.

Svetainės administratorius Duomenis tvarko vadovaudamasis teisės aktais, taip pat Privatumo politika. Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir jų tvarkymo būdai yra nurodomi Privatumo politikoje.

Svetainės vartotojų pareigos

Naudodamasis Svetaine, Svetainės vartotojas privalo:

 • laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir šių Taisyklių nuostatų;

 • talpinti nuotraukas, kuriose vaizduojami objektai yra užfiksuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje;

 • netalpinti Svetainėje nuotraukų, iš kurių turinio būtų galima identifikuoti kokretų asmenį, nebent

  buvo gautas šių asmenų leidimas;

 • netalpinti Svetainėje nuotraukų, kurios galėtų pažeisti trečiųjų asmenų teisę į privatų gyvenimą ir

  jo slaptumą, taip pat kitas teises ir teisėtus interesus;

 • netalpinti Svetainėje reklaminio pobūdžio nuotraukų, t.y. nuotraukų, kuriuose būtų skleidžiama

  informacija, susijusi su ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, taip pat netalpinti nuotraukų, kurios būtų šmeižikiškos kitų asmenų

  atžvilgiu; nepadorios, įžeidžiančios arba skatinančios neapykantą; pornografinio pobūdžio;

  skatinančios prievartą ar diskriminaciją dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, lytinės orientacijos ar amžiaus; o taip pat bet kokio kito pobūdžio nuotraukų, kurios galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus arba skatintų teisės aktams prieštaraujantį elgesį.

Nuotraukų talpinimas

Svetainėje skelbiamos tik Svetainės administratorius patvirtintos nuotraukos. Svetainės administratorius pasilieka teisę nepatvirtinti nuotraukų, kurios neatitinka šių Taisyklių sąlygų ar Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Svetainės vartotojas, talpindamas nuotrauką Svetainėje, patvirtina, jog: (i) yra nuotraukos autorius arba turi visas teises, būtinas teisėtam nuotraukos talpinimui Svetainėje; (ii) nuotraukos talpinimas nepažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų bei trečiųjų asmenių teisių ar teisėtų interesų.

Patalpindamas nuotrauką Svetainėje vartotojas suteikia leidimą (neišimtinę licenciją) visiems tretiesiems asmenims nuotrauką naudoti, t.y. bet kokiu būdu ir/ar forma atgaminti, platinti, perdirbti bei viešai skelbti nekomerciniais Lietuvos turizmo skatinimo, įvaizdžio gerinimo bei žinomumo didinimo tikslais. Patalpindamas nuotrauką Svetainėje vartotojas taip pat suteikia leidimą (neišimtinę licenciją) nuotrauką naudoti nurodytais būdais bei tikslais visuomenės informavimo priemonėse, įskaitant tinklaraščius (“blogus”), atvirus socialinių tinklų profilius (“Facebook” ir kt.) bei turinio dalinimosi platformas (“Youtube”, “Instagram” ir kt.), net jei tai ir lemtų komercinės naudos gavimą nuotrauką naudojančiam asmeniui. Leidimas (neišimtinė licencija) suteikiamas visam autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpiui ir galioja visame pasaulyje. Už patalpintos nuotraukos naudojimą nuotraukos autoriui atlyginimas nėra mokamas.

Nuotraukų naudojimas

Už tinkamą nuotraukų naudojimą yra atsakingas nuotrauką naudojantis asmuo, kuris įsipareigoja nuotraukas naudoti nepažeisdamas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

Nuotraukas griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje.

Nuotraukų pašalinimas

Svetainės administratorius pasilieka teisę pašalinti nuotraukas, kurios neatitinka šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, be išankstinio įspėjimo ir nenurodydamas priežasčių.

Kiekvienas suinteresuotas asmuo, manantis, kad Svetainėje patalpinta nuotrauka pažeidžia jo teises, turėtų apie tai pranešti Svetainės administratoriui elektroninio pašto adresu info@realisbeautiful.lt

Pranešime apie pažeidimą būtina nurodyti:

- kokia konkreti nuotrauka galimai pažeidžia autorių teises ir jos puslapio adresą (URL);
- kokiu būdu galimai pažeidžiamos autorinės teisės;
- kūrinio, kurio atžvilgiu galimai daromas pažeidimas, duomenis (autorius, leidėjas, data ir t.t.).

Svetainės administratorius, gavęs pranešimą dėl nuotraukos autorių teisių pažeidimo, sustabdo nuotraukos prieinamumą, kol bus ištirtos situacijos aplinkybės.

Svetainės administratoriaus atsakomybė

Svetainės administratorius neatsako už Svetainėje pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jos turinį.

Nors Svetainė dažniausiai veikia be sutrikimų, Svetainės administratorius negali garantuoti, kad nuotrauka, patalpinta Svetainėje nebus užkrėsta kompiuterių virusais, nebus sugadinta ar prarasta dėl nuo Svetainės administratoriaus nepriklausančių aplinkybių; kad Svetainės veikla nebus sutrikdyta dėl nuo Svetainės administratoriaus nepriklausančių aplinkybių; kad Svetainės administratorius visiškai atkurs sugadintą ar prarastą nuotrauką, ar atstatys sutrikdytą Svetainės veiklą. Svetainės administratorius nėra atsakingas už nuotraukų praradimą dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių.

Svetainės administratorius negali užtikrinti, kad nuotraukos, talpinamos Svetainėje, yra visiškai saugios ir negali sugadinti Jūsų programinės ar kompiuterinės įrangos. Naudodamiesi Svetaine Jūs prisiimate atsakomybę už Jūsų sugadintos programinės ar kompiuterinės įrangos taisymo, remonto ar atstatymo išlaidas.

Svetainės administratorius pasilieka teisę bet kada nutraukti Svetainės veiklą be jokio išankstinio įspėjimo.